Våra tjänster | GTAB Stockholm

Betonggjutning

Hos GTAB tycker vi att betonggjutning ska kunna utföras av en och samma leverantör, från planeringsarbete till färdiggjutet objekt. Genom oss får din verksamhet tillgång

Betonggrund

Husgrunden är en otroligt viktig del av bygget, oavsett om det är en liten altan eller en stor industrilokal som ska byggas. Vi på GTAB gjuter betonggrunder för såväl företag

Stödmurar

Som trädgårdsinnehavare kan du behöva en stödmur i betong av många olika anledningar. Som exempel kan vi nämna stödmurar för att jämna ut sluttande trädgårdar och

Pool

GTAB sköter utformning, armering och gjutning av olika pooltyper. Våra medarbetare har flera års erfarenhet från olika typer av betonghantering och arbetar enbart med

Väggar och valv av betong

Det är detaljerna och hållbarheten som gör konstruktionen. Skapandet av väggar och valvkonstruktioner bygger på stor noggrannhet i både formsättning och armering. Genom att

Källargrunder

Att vid husbygge ha en källargrund i betong ger flera fördelar, bland annat den extra förvaringen som det tveklöst ger med en källare i det nya huset. Ett hus med en nyare

Formsättning

Formsättning är en mängd tekniker som till största del används vid gjutning av betongväggar. Den traditionella metoden av formsättning går ut på att man platsbygger en

Armering

Betong är ett material med otroligt hög tryckhållfasthet. Även vid stora byggnadsverk som utsätts för mycket tryck, som till exempel höghus och broar så finns det betong som