Armering | GTAB Stockholm

Armering och dess funktion

Betong är ett material med otroligt hög tryckhållfasthet. Även vid stora byggnadsverk som utsätts för mycket tryck, som till exempel höghus och broar så finns det betong som klarar av dessa påfrestningar.

Men, betong har en låg draghållfasthet, och för att lösa det problemet lägger man i moderna byggnationer av betong in armering av stål i de partier av bygget som utsätts för stora dragpåkänningar.

Bärande konstruktioner av betong som byggs idag innehåller alltid armering i form av armeringsnät eller liknande produkter. Betong utan armering används mest i exempelvis vägbeläggning och marksten, men självklart kan du även hitta gamla betongbyggnader som är konstruerade utan armering.

Armeringsarbeten utförs av GTAB

Som ni då förstår är armering en viktig del av konstruktioner av betong. Den tar bland annat upp sträckkrafter och skärkrafter, som till exempel bjälkar och liknande kan påverka.

Den förhindrar också större sprickbildning i betongen. Sprickbildning i sig påverkar inte betongens hållfasthet, men ser estetiskt sämre ut. Armering gör genom sin bärkraft att betongen kan utformas mycket smalare än vad man gjorde förr i världen.

Vi på GTAB utför armeringsarbeten, både som enskilt jobb och som en del i större byggnationer. Kontakta oss för mer information eller för att beställa en offert!